บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 1/2559

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสนักศึกษา

ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

5651010265 นายคณาธิป บุญมิ่ง การเปิดรับข่าวสาร และการรับรู้ในการป้องกันวาตภัย และลูกเห็บของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลศรีดอนชัย อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสนักศึกษา ชื่อ-สกุล

ชื่อเรื่อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

5652003282 นางสาวสิริรัตน์ ช่างปั้น การศึกษาประสิทธิผลการกระตุ้นการเติบโตของขนตาต่อน้ำมันละหุ่ง แบบสุ่มและปกปิดสองทางเทียบกับยาหลอก
5752003257 นางสาวชนัญธิดา ทองลิ้ม การศึกษาประสิทธิผลของแก่นตะวันต่อระดับน้าตาลในเลือดในผู้ป่วยก่อนเบาหวาน
5752003265 นายธนัญ สาระเวียง การศึกษาประสิทธิผลของกลีเซอลิล ออกทิล แอสคอเบท และ ทรี-โอ เอททิล แอสคอบิก แอซิด ที่มีผลต่อความกระจ่างใสและความยืดหยุ่นของผิวหนัง
5752003276 นางสาวภัคณัฏฐ์ โสดาศรีโรจน์ ประสิทธิผลของพลาสม่าที่มีเกล็ดเลือดเข้มข้นต่อการฟื้นฟูสภาพผิวหน้า
5752003278 นางสาวภาวิณี สัจจะหฤทัย เปรียบเทียบประสิทธิผลของกลูโคซามีนกับกลูโคซามีน ร่วมกับการกดจุดบนเส้นประธานสิบ ในการบรรเทาอาการปวดเข่าในผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อม
5752003284 นางสาววรัญญา มะลิวัลย์ ประสิทธิภาพของโกรทแฟรคเตอร์ในเครื่องสำอางต่อการลดเลือนริ้วรอย
5752003285 นายวศพร พงษ์สัตยา การศึกษาการเปลี่ยนแปลงคลื่นไฟฟ้าสมองและอาการอยากบุหรี่ของชายไทยที่สูบบุหรี่ไฟฟ้า ที่มีระดับนิโคตินแตกต่างกัน
5752003286 นางสาววิมลรัตน์ จิตมาตย์ ผลของการนวดหน้าโดยใช้ครีมนวดหน้า น้ำมัน และสมุนไพร ต่อการเปลี่ยนแปลงของคลื่นสมอง
5752003291 นางสาวสุธีรา โชติขันธ์ การศึกษาผลของสารสกัดผลส้มแขกร่วมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นในการลดมวลไขมันในผู้มีภาวะอ้วน
5752003292 นางสาวสุภาพร แสงงาม การศึกษาผลของการสูดดมกลิ่นน้ำมันหอมระเหยลาเวนเดอร์เพื่อลดความเจ็บปวดในผู้ป่วยหลังผ่าตัดตาสองชั้น
5752003264 นางสาวทรายทอง คำปุ๊ ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณอนุมูลอิสระและความดันโลหิต
5752003256 นางสาวชญานิษฐ์ คัมภิรานนท์ THE COMPARATIVE EFFECT OF THE CONSUMPTION OF CHIA SEED VS. GUAR GUM ON POSTPRANDIAL GLYCEMIC LEVEL
5752003273 นางสาวพัชราพร ม่วงสกุล การศึกษาคลื่นสมองจากการเปรียบเทียบระหว่างการโทรศัพท์แบบแนบหู การโทรศัพท์โดยใช้บลูทูธ และการโทรศัพท์โดยใช้หูฟัง
5752003288 นางสาวศริญาภัสร์ กรพัฒนนนท์ การศีกษาประสิทธิผลของแก่นตะวันที่มีต่อระดับโฮโมซิสติอีนในผู้ป่วยก่อนเบาหวาน

วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

5751701266 นางสาวธมนพัชร์ ภวะคงบุญ การเตรียมสารสกัดกล้วยไม้หวายพันธุ์ขาวสนานเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง PREPARATION OF DENDROBIUM cv. KHAO SANAN EXTRACT FOR COSMETIC UTILIZATION
 
Scroll to Top