ข่าวกิจกรรม/อบรม

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมหัวข้อ รู้จัก/รู้ทัน วารสารที่ดี (Quality Journals) วารสารนักล่าเหยื่อ (Predator Journals)และ การซื้อ-ขาย ผลงานวิจัย 

ส่วนบริหาร […]

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมหัวข้อ รู้จัก/รู้ทัน วารสารที่ดี (Quality Journals) วารสารนักล่าเหยื่อ (Predator Journals)และ การซื้อ-ขาย ผลงานวิจัย  Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

การเขียนบท

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ”

ขอเรียนเชิ

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ” Read More »

“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจผู้ให้ทุน” ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566

โค้งสุดท้า

“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจผู้ให้ทุน” ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 Read More »

Scroll to Top