ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

การเขียนบท …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” Read More »

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ”

ขอเรียนเชิ …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการบรรยายหัวข้อ “การตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ” Read More »

“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจผู้ให้ทุน” ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566

โค้งสุดท้า …

“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการให้โดนใจผู้ให้ทุน” ระหว่างวันที่ 27 – 28 เมษายน 2566 Read More »

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ครั้งที่ 5)

ประกาศผลกา …

ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (ครั้งที่ 5) Read More »

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3

ด้วย บัณฑิ …

อบรมเชิงปฏิบัติการออนไลน์ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3 Read More »

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สถิติและการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสัตว์และมนุษย์”

คณะกรรมการ …

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ “สถิติและการวางแผนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสัตว์และมนุษย์” Read More »

Scroll to Top