ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16

ขอเชิญผู้ส …

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 Read More »

ขอเชิญผู้สนเใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 The 7th National Graduate Research Conference วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ขอเชิญผู้ส …

ขอเชิญผู้สนเใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 7 The 7th National Graduate Research Conference วันที่ 6 ธันวาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

ประกาศรายช …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ (Comprehensive Examination) หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต ครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 Read More »

Scroll to Top