การประชุมวิชาการโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมการวิจัยแห่งประเทศไทย

การประชุมว …

การประชุมวิชาการโดยสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาแห่งประเทศไทยและสมาคมส่งเสริมการวิจัยแห่งประเทศไทย Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2566

ประกาศรายช …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2566 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 6/2565

ประกาศรายช …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 6/2565 Read More »

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2566 (มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7)

ประกาศรับส …

ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2566 (มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ ร.7) Read More »

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้ หัวข้อ “Frontier area-based research for Sustainable development”

ขอเชิญผู้ส …

การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 13 ภายใต้ หัวข้อ “Frontier area-based research for Sustainable development” Read More »

ทุนวิจัยระยะสั้นในอเมริกา TVS สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยไทย

ทุนวิจัยระ …

ทุนวิจัยระยะสั้นในอเมริกา TVS สำหรับอาจารย์มหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยไทย Read More »

Scroll to Top