บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 2/2566
icon doc

การทดสอบฤทธิ์ป้องกันแสงแดดของสารสกัดฟ้าทะลายโจรที่สกัดด้วยวิธีการแช่หมักและสกัดแบบต่อเนื่อง
Sun Protection Activity of Andrographis paniculata Extract by Maceration and Soxhlet Extraction Methods

6452003270 ปาริชาติ ผลบุญ

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
Published Online: 7 FEB 2024, Page 1-12

Scroll to Top