ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เปิดรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี โท เอก หรือศิษย์เก่าไม่เกิน 5 ปี ที่สนใจเข้าร่วมประกวดที่มีผลงาน Prototype พร้อมต่อยอดเป็นธุรกิจกับกิจกรรม Smart Start Idea by GSB Startup 2566 ภายใต้โครงการสร้างผู้ประกอบการ Micropreneur (GSB Micropreneur Academy) ภายใต้โจทย์หัวข้อธุรกิจ BCG Economy เช่น นวัตกรรมด้านความเป็นอยู่ นวัตกรรมการเกษตร นวัตกรรมด้านสุขภาพ นวัตกรรมด้านอาหาร หรือนวัตกรรมอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับ BCG Economy ลุ้นรับเงินรางวัลรอบมหาวิทยาลัย มูลค่ารวมกว่า 10,000 บาท และรอบ Prototype to Company มูลค่ารวมกว่า 250,000 บาท
คุณสมบัติการรับสมัคร
- นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่กำลังศึกษาอยู่ระดับปริญญาตรี โท เอก หรือศิษย์เก่าจบการศึกษาไม่เกิน 5 ปี (กรณีศิษย์เก่าต้องมีนักศึกษาปัจจุบันร่วมอยู่ในทีมอย่างน้อย 1 คน)
- สมาชิกในทีมไม่เกิน 10 คน
- มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการ Smart Startup Company by GSB Startup
- มีแนวคิดที่จะพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ หรือมีต้นแบบผลิตภัณฑ์
- ต้องสมัครใช้บริการผลิตภัณฑ์ประเภทใด ประเภทหนึ่ง ของธนาคารออมสิน ณ วันสมัคร เช่น บัญชีเงินฝาก, Application MyMo, บัตร VISA , บัตร ATM เป็นต้น
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมและรายละเอียดโครงการ
ได้ที่ forms.gle/tki5Z2YPkoFx88sA9
ตั้งแต่วันนี้ - 31 มีนาคม 2566
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรม สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทร. 053916392 (วลิดา จาริเพ็ญ)
Email: Walida.mfii.ac.th

Scroll to Top