โครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีและส่งเสริมระบบนิเวศ

👩🏻‍🎓เชิญนักศึกษา บุคคลทั่วไป และวิสาหกิจชุมชนที่มีแนวคิดธุรกิจ อยากเป็นผู้ประกอบการฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม
👉 เข้าร่วมโครงการรับทุนสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 100,000 บาท
🦾 โครงการยกระดับความพร้อมของเทคโนโลยีและส่งเสริมระบบนิเวศ สำหรับสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่
☺️เพื่อตอบโจทย์การพัฒนานวัตกรรมของประเทศ (New Regional Tech-based Entrepreneurial Ecosystem Enhancement)
แผนงานการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ในภูมิภาค (New Regional Startups)
🛎️สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือก 3 กิจการ ฟรี!! ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ
รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 19 เมษายน 2566
☎️สอบถาม
คุณพิชญา
โทร.053-916390
E-mail : pitchaya.mfii@mfu.ac.th
Scroll to Top