ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 4th International Conference on Agriculture and Agro-Industry 2022
(4th# ICAAI2022) “Transforming Value Chains for Global Security”
หัวข้อ: “Transforming Value Chains for Global Security”

Keynote Speakers:

(1) Professor Dr. Kalidas Shetty, Founding Director of Global Institute of Food Security and International Agriculture (GIFSIA), USA, Title:

“Advancing Global Food Systems for Climate Resilient Food Security and Human Health”

(2) Professor Dr. Diane M. Beckles, Department of Plant Science, University of California, Davis, USA, Title:

” Future Postharvest Research Trends for a Sustainable Society – Creating and Delivering Better Fruit and Vegetables”

——————————————-

วันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Facebook: https://www.facebook.com/ICAAI2022-110280281425352
=========================
หัวข้อในการประชุม:
1. Smart Agriculture and Agriculture Information Processing
2. Postharvest and Packaging Technology
3. Food Processing Technology and Innovation
4. Nutraceutical and Functional Food
5. Food Security and Sustainability
6. Agrifood Logistics and Supply Chain Management
7. Other Related Topics (Food Safety, QA, QC, PD, Sensory, etc.)
=========================
ติดต่อสอบถาม:
สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หมายเลขโทรศัพท์: 053-916737-9
E-mail: icaai2022@mfu.ac.th

Scroll to Top