สภาวัฒนธรรมอินเดีย เปิดให้ทุนการศึกษาสำหรับปี 2566-2567 สำหรับนักเรียนไทยที่ประสงค์ในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกในสาขาวิชาต่าง ๆ

Scroll to Top