ธนาคารกสิกรไทยเปิดสมัครสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปี 2566 โดยผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนเพื่อเรียนต่อในสถาบันชั้นนำระดับโลก
รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.kasikornbank.com/.../Annual-Scholar-2023.aspx

Scroll to Top