คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ร่วมกับ สมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON 2023) ระหว่างวันที่ 8 – 10 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมดีวาน่า กระบี่ รีสอร์ท, จังหวัดกระบี่
 
 
หัวข้อในการประชุม:
COMMUNICATIONS: Communication Theory, Antennas and Propagation Optical Communications, Microwaves, Wireless Communications, Signal Processing for Communication, Channel Coding, Multimedia Communication, Remote Sensing and Applications, Metamaterials, etc.
——————————————
ELECTRONICS & CONTROL: Analog Circuits, Filters and Data Conversion, Analog and Mixed Signal Processing, Embedded Computer System, Robotics, VLSI Design, Biomedical Electronics, Industrial Electronics and automation, Adaptive Control, Electric Circuit Technology, Fault Tolerance and Detection, Semiconductor Materials, Magnetic Materials, etc.
——————————————
DIGITAL SIGNAL PROCESSING: Image and Video Processing, Audio and Speech Processing, Pattern Recognition, Biomedical Signal Processing, Computer Vision and Pattern Recognition, Adaptive Signal Processing, Machine Learning for Signal Processing, etc.
——————————————
POWER & ENERGY: Smart Grid Technology, Planning, Management Operation, and Control; Electric Power Systems: Generation Transmission and Distribution, Electrical Machines, Energy Conversions, Renewable Energy Sources, Power Electronics, Energy Systems, Power Quality, High Voltage Engineering, Insulation and Materials, etc.
——————————————
COMPUTER & IT: Computer Networks, Cloud Communication and Networking, Data Mining, Artificial Intelligence, Computational Theory, Information System, High Performance Computing, Computer Security, Software Engineering, Distributed and Parallel Computing, Web Services and Internet Computing, Multi-agent Systems, Human Computer Interaction, Internet of Thing (IoT) etc.
——————————————
INDUSTRIAL TECHNOLOGY: Applied Sciences, Technology Management, Digital Businesses, Engineering, Innovation, Industrial Education, Asefa Technology etc.
——————————————
WORKSHOP ON RECENT TRENDS IN TECHNOLOGY: Smart Grid, Electric Vehicles, Solar Energy, Artificial Intelligence, Digital Signal Processing, Embedded Systems and Robotics, Power Electronics & Electric Drives, System Modelling & Simulation, Mechatronics, Optimization Techniques, Soft Computing etc.
Scroll to Top