ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม The 7th International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences and Technology 2024 (7th# PST2024): “Global Pharma Connect: Intergrating Sciences, Technology, and Industry for a Future Sustainable innovation”
จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมเภสัชกรอุตสาหการ (ประเทศไทย) และพันธมิตร
ระหว่างวันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2567
ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่, จังหวัดเชียงใหม่
Deadline submission: 7 มีนาคม 2567
หัวข้อในการประชุม:
๐ Phamaceutics and Manufacturing
๐ Phamacognosy
๐ Phamaceitical Chemistry
๐ Phamacology and Toxicology
๐ Cosmetic science
๐ Neutraceuticals
ติดต่อสอบถาม:
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์: 053-9443-42
หมายเลขโทรสาร: 053-9443-90
E-mail: secretary.PST2024@cmu.ac.th
Scroll to Top