ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรม “การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”

👩‍🏫การเขียนบทความวิจัยเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย จัดเป็นกระบวนการวิจัยขั้นสุดท้ายที่สำคัญของการทำงานวิจัยเพื่อเสนอข้อเท็จจริงหรือความรู้ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าอย่างเป็นระบบ
🤓สำนักงานบัณฑิตศึกษา จึงได้จัดโครงการอบรม "การเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ "เพื่อเป็นการส่งเสริมและสร้างความรู้ความเข้าใจการเขียนบทความเพื่อการเผยแพร่ผลงานวิจัยเบื้องต้นแก่นักศึกษา
(บรรยายภาษาไทย) 🇹🇭
📆 วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566
⏰09.00 - 12.00 น.
💻ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting
ลงทะเบียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย 📌
https://forms.gle/B6TH961ggSdMtbBF9

Scroll to Top