ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ บัณฑิตศึกษา นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบและเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ”
👉 บรรยายโดย คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ (Managing Editor of Trends in Sciences) บรรยายเป็นภาษาไทย
👉 จัดโดย บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
⏰ ในวันอังคารที่ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 9:00 – 12:00 น. ผ่านระบบ Zoom Meeting
👉ค่าลงทะเบียน 100 บาท
👉 ลงทะเบียนเพื่อรับช่องทางการรับฟังได้ที่ https://form.jotform.com/230878117883467 ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2566
#หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมได้รับเกียรติบัตร
Scroll to Top