ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเลือกหัวข้อและการออกแบบงานวิจัย (บรรยายภาษาไทย) 🤓
👩‍🏫วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม 2566
⏰09.00-12.00 น.
💻ผ่าน Zoom Meeting
ลงทะเบียนได้ที่นี่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 👇
#researchdesign #choosetopic #research #MFU #postgraduate #training #beginner #startresearch
Scroll to Top