ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมการเขียนบทความอย่างไร ให้ปลอดภัยจาก Plagiarism 🤓
💻ผ่าน Zoom Meeting
👩‍🏫วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2566
🇹🇭ห้องภาษาไทย (Thai lecture) 09.00-12.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่นี่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 👇
🇬🇧ห้องภาษาอังกฤษ (English lecture) 13.00-16.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่นี่ ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย 👇
#plagiarism #academicpapers #academicwritting #writeresearch #withoutplagiarism #research #MFU #postgraduate #training #KKU
Scroll to Top