ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 22 ประจำปี 2566 เรื่อง ภาคีความร่วมมือ สร้างสังคมผาสุก หยุดทุกความรุนแรง : Enhancing Collaboration for Violence Prevention and Social Well Being ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2566
ณ โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-528-7800 ต่อ 57227, 57228, 06-3396-5444 หรือ E-mail: srithanyageneral@gmail.com
อัตราค่าลงทะเบียน
1. การกำหนดช่วงเวลาการลงทะเบียน และค่าลงทะเบียน ทั้ง Early Bird และช่วงราคาปกติ
1.1 Early Bird : วันที่ 18 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2566
- กลุ่มนักวิชาชีพชาวไทย อัตราค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
- กลุ่มนักวิชาชีพชาวต่างชาติ อัตราค่าลงทะเบียน 250 US (ประมาณ 8,750 บาท)
1.2 รอบปกติหลัง Early Bird : วันที่ 24 มิถุนายน – 21 กรกฎาคม 2566
- กลุ่มนักวิชาชีพชาวไทย ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
- กลุ่มนักวิชาชีพชาวต่างชาติ ค่าลงทะเบียน 300 US (ประมาณ 10,500 บาท)
ช่องทางการชำระเงินค่าลงทะเบียน : ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี เงินค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมของ รพ.ศรีธัญญา
เลขบัญชี 130-0-12817-8
ส่งหลักฐานการชำระเงิน : Update ข้อมูลในคอลัมน์ "ยืนยันการโอนเงินค่าลงทะเบียน" ด้านล่าง
*หมายเหตุ : Update ข้อมูลรายชื่อผู้ลงทะเบียน เมื่อโอนเงินลงทะเบียนตามเงื่อนไข ณ วันที่โอนเงินค่าลงทะเบียนสำเร็จ

Scroll to Top