SCG มอบทุนการศึกษาให้กับบุคคลทั่วไปเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี/ปริญญาโท ที่ประเทศจีนและประเทศอินเดีย ในมหาวิทยาลัยและสาขาที่ SCG กำหนด
โดย SCG สนับสนุนทุนการศึกษา 100% *และยังมีโอกาสเข้ามาเป็นพนักงานภายในบริษัทในเครือ SCG อีกด้วย
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนภัสวรรณ Tel: 088 6608222 Email: napaswar@scg.com
*เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทกำหนด

Scroll to Top