>>> เกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษ และการเทียบคะแนน <<<

Academic English for Graduate Studies 1 and 2

>ใบสมัครเรียน Academic English for Graduate Studies <

   กำหนดการเรียน
  กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies ประจำปีการศึกษา 2565 
  กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies ประจำปีการศึกษา 2564
  คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเรียน Academic English for Graduate Studies
 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 (AE1) Chiang Rai ครั้งที่ 2/2565
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 (AE1) Bangkok ครั้งที่ 2/2565
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 2 (AE2) ครั้งที่ 2/2565
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 (AE1) ครั้งที่ 1/2565 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 (AE1) ครั้งที่ 3/2564 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 & 2 (AE1 & AE2) ครั้งที่ 2/2564 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติม)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2564
 
   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2565
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 3/2564 (เพิ่มเติม)
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 3/2564
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 & 2 ครั้งที่ 2/2564 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2564 (เพิ่มเติม) 
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2564 
MFU-TEP

>ใบสมัครสอบ MFU-TEP<

   กำหนดการสอบ
  กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ MFU-TEP ปีการศึกษา 2565 
   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 4/2565
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 3/2565
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 2/2565
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 1/2565
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 3/2564
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 2/2564 
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 1/2564 
   ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2564 

รายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักวิชาศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 053-916731 (คุณศิริกัญญา) , E-mail: liberal-arts@mfu.ac.th

Scroll to Top