ใช้รูปถ่ายสี (ฉากหลังสีฟ้า) ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีเข้มห้ามใส่เครื่องประดับทุกชนิด แต่งกายดังนี้

ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา

ชาย ชุดสากลสีกรมท่าเท่านั้น เสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว เนคไทสีกรมท่า ทรงผมสุภาพตัดสั้น

หญิง เสื้อสีขาวแขนสั้นหรือแขนยาว แบบสุภาพ กระดุมสีขาวไม่มีลวดลาย รวบผมให้เรียบร้อย

** กรณีข้าราชการให้ใส่เครื่องแบบข้าราชการของต้นสังกัด

Scroll to Top