สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 
?ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ทุกระดับการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2565
 
? ระหว่างวันที่ 2-5 สิงหาคม 2565
? ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลดิ์ กรุงเทพฯ
ในหัวข้อ กลุ่มเรื่องผลงานนวัตกรรม
? ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรม
? ด้านการสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์
? ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์ อุปกรณ์อัจฉริยะ
? ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model
? ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจสร้างสรรค์
? ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 7 มิถุนายน
 
 
ลงทะเบียนส่งผลงานได้ที่ https://drive.google.com/…/1suke3U-os5MYXzrquRfcOFrhP… หรือ QR Code ตามที่ปรากฏ
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
0-2579-1370-9 ต่อ 516,524
Scroll to Top