มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครโครงการ ASEAN+ONE SCHOLARSHIP เพื่อเป็นทุนศึกษาวิจัย และปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2568 ในสาขา โภชนาการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ วิศวกรรมกระบวนการทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ 7 แห่ง
ของประเทศญี่ปุ่น ที่สำคัญ ทุนนี้เป็นทุนการศึกษาที่ไม่ต้องสอบข้อเขียน เป็นทุนให้เปล่าและไม่ต้องใช้เงินทุนคืนด้วยนะ!!!
เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567
สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถอ่านรายละเอียด คุณสมบัติ เงื่อนไขการสมัครได้โดย Scan QR Code จากโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ หรือ คลิ๊ก Link ด้านล่าง ได้เลยค่ะ
Link ระเบียบรับสมัครทุน
Scroll to Top