ประชาสัมพันธ์ทุน University of Tokyo ADB Scholarship ทุนประจำปีจาก Asian Development Bank (ADB)
หรือธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย ที่จะมอบให้กับนักศึกษาต่างชาติผู้ต้องการเรียนต่อ ณ University of Tokyo
หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลก
โดยในแต่ละปีจะมีจำนวนทุนอยู่ที่ประมาณ 300 ทุน ผู้ที่ได้รับเลือกจะได้รับการสนับสนุนแบบเต็มจำนวน
เพื่อเรียนต่อในหลักสูตรปริญญาโทตามสาขาที่กำหนด

 
? การสนับสนุน : ทุนเต็มจำนวนที่ครอบคลุมดังนี้ ?
✦ ค่าเทอม
✦ ค่าที่พัก
✦ ค่าครองชีพ
✦ ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุสำหรับนักศึกษา
✦ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด
✦ หนังสือสำหรับการเรียนและเงินสนับสนุนอุปกรณ์การเรียน
✦ ค่าธรรมเนียมวีซ่า, ภาษีสนามบิน, ค่าสัมภาระ
✦ ค่าวิทยานิพนธ์หรือทุนวิจัย
✦ ค่าที่พักสำหรับการเดินทางออกนอกเมือง รวมทั้งค่าเดินทางในท้องถิ่น
? อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ >> https://www.wegointer.com/…/university-of-tokyo-adb…/Scroll to Top