ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลไทย (Royal Thai Government: RTG)

? สมัครด่วน! ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ AIT ก่อนหมดเขตรับสมัครกับทุนรัฐบาลไทยที่ให้แบบเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อผูกมัด!
ทุนรัฐบาลไทย (Royal Thai Government: RTG) คือทุนที่ให้แบบเต็มจำนวนโดยไม่มีข้อผูกมัด ซึ่งสามารถเลือกเรียนหลักสูตรใดก็ได้สำหรับปริญญาโทและปริญญาเอกที่สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
รายละเอียด ดังนี้
– เฉพาะผู้ที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น
– ไม่จำกัดหลักสูตร
– ระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
– เพิ่มโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
– Truly international university in Thailand
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 พฤษภาคม 2566
สมัครเลย ?
:https://ait.ac.th/apply-online/
รายละเอียดและคุณสมบัติเพิ่มเติม: https://bit.ly/3G5bGKv
Academic programs: https://ait.ac.th/academics/programs/

Scroll to Top