ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 5/2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 5/2565
สอบวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.
สนามสอบ เชียงราย ณ อาคารเรียนรวม 1 ห้อง 312 (C1-312)


ไม่ได้ติดตั้งโปรแกรม Adobe Reader หรือบราวเซอร์ไม่รองรับการแสดงผล PDF คลิกที่นี้เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ PDF
Scroll to Top