ประกาศรับสมัครขอรับทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2566
ผู้สนใจ สามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 – วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2567
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5241, 5244

Scroll to Top