ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมฯ)

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ 2566
(ด้านการพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมฯ)

วช. เปิดรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ตั้งแต่วันที่ 12 มิถุนายน 2565 – 11 สิงหาคม 2565 ภายในเวลา 18.00 น.

  •  นักวิจัยและผู้ร่วมวิจัยทุกคน ต้องยืนยันการเข้าร่วมการทำวิจัยในระบบ NRIIS  ภายในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.
  •  หน่วยงานต้นสังกัดของนักวิจัย ต้องรับรองข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม ในระบบ NRIIS  ภายในวันที่ 18 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.

การประกาศผลการพิจารณา

       วช. จะประกาศผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมที่ผ่านการพิจารณาเบื้องต้นทางเว็บไซต์ www.nrct.go.th และ https://nriis.go.th


ทั้งนี้ผู้สนใจเสนอขอรับ ทุนพัฒนาเส้นทางอาชีพนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง และทุนศาสตราจารย์วิจัยดีเด่น สามารถส่งข้อเสนอการวิจัยเป็นภาษาอังกฤษ ยกเว้นสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


ดาวน์โหลดฟอร์มและเอกสารที่เกี่ยวข้องแต่ละประเภททุนได้ทาง https://drive.google.com/drive/folders/1d0-jWZ8VIhNvkNh23LvLIaScmdYLZESf?usp=sharing

1.ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรม 2566

2.ขอบเขตการวิจัย-P21Scroll to Top