ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 25

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศผลการพิจารณาทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 25 ประจำปีงบประมาณ 2566
ผ่านระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ https://nriis.go.th/www/NewsEventDetail.aspx?nid=11749
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
กองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม 3 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
โทร. 0 2579 1370 – 9 ต่อ 423, 424, 06 5950 9841

Scroll to Top