ธนาคารแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครทุนบุคคลทั่วไประดับปริญญา (ทุนแข่งขัน) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ไปศึกษาระดับปริญญาโท ณ ต่างประเทศ ประจำปี 2566 จำนวนไม่เกิน 15 ทุน
สมัครได้ตั้งแต่บัด - 28 ธ.ค. 65

คลิกดูข้อมูลเพิ่มเติม
 
 
ติดต่องานทุนการศึกษา
 
โทร 02-283-5182 / 02-283-6751
อีเมล Scholarship-HRD@bot.or.th
Scroll to Top