ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมนำเสนอผลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ครั้งที่ 16 “ร้อยเรียง องค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษา สู่สากล” THE 16TH UDRU NATIONAL GRADUATE RESEARCH CONFERENCE “INNOVATIVE RESEARCH FOR FUTURE CHALLENGES FOR ALL”
ณ หอประชุมใหญ่ (สามพร้าว) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
เปิดรับบทความทางเว็บไซต์: ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – 20 ตุลาคม 2566
ชำระค่าลงทะเบียน: ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก: 19 พฤศจิกายน 2566
นำเสนอผลงาน: 9 ธันวาคม 2566
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:
หมายเลขโทรศัพท์ 042-211040-59 ต่อ 1701, 1178
e-mail: ngrc@udru.ac.th
ลงทะเบียนและส่งบทความได้ที่ https://ngrc.udru.ac.th/
Scroll to Top