ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1)

     สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ขอเชิญผู้สนใจสมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ครั้งที่ 1) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก
 
1. ระดับปริญญาโท ทุนละ 50,000 บาท
2. ระดับปริญญาเอก ทุนละ 100,000 บาท
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 5 โทร. 02-1417798, 02-1417681
ในวันและเวลาราชการ
ดาวน์โหลดเอกสารประกาศการสมัคร https://drive.google.com/…/1mfNzTcExbYmuowZJtt-e…
Scroll to Top