ประเภทบทความที่เปิดรับ

บทความที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนจากทุกสาขาวิชา (ทั้งสังคมศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

รูปแบบการประชุม

  • การบรรยายพิเศษโดย Keynote Speaker
  • การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อนำเสนอผลงาน

กำหนดการ

กำหนดการ
วันสุดท้ายของการส่งบทคัดย่อ 20 ตุลาคม 66
วันสุดท้ายของการส่งบทความเต็ม20 ตุลาคม 66
วันสุดท้ายของการชำระค่าธรรมเนียม20 ตุลาคม 66
วันจัดประชุมวิชาการ24 พฤศจิกายน 66
วันสุดท้ายของส่งบทความแก้ไข 15 ธันวาคม 66
วันเผยแพร่รายงาน e-Proceedingsมกราคม 67

 

การเขียนบทคัดย่อ/บทความ

ลิ้งค์สำหรับดาวน์โหลด

https://drive.google.com/drive/folders/1lMV97eYsiS_J-lnmRhOG8X7KrIjo6j_A?usp=drive_link

 

อัตราค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน

ประเภทค่าธรรมเนียม
ผู้นำเสนอบทความ2,000 บาท/บทความ
ผู้นำเสนอปากเปล่า(ไมมีบทความ)500/เรื่อง
ผู้เข้าร่วมฟังการประชุมไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

Scroll to Top