ทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท ธนาคารกรุงเทพ ประจำปี 2566 รวมจำนวน 25 ทุน

ขอเชิญพนักงานหรือบุคคลภายนอกที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษาจากธนาคาร เพื่อเข้ารับการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และในประเทศ

  • Digital & Technology จำนวน 17 ทุน (ทั้งพนักงาน/ บุคคลภายนอก)
  • MBA จำนวน 5 ทุน (ทั้งพนักงาน/ บุคคลภายนอก)
  • Finance และอื่นๆ ได้แก่ Economics, Digital Marketing และ Law จำนวน 3 ทุน (เฉพาะพนักงานเท่านั้น)
เปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 65 – 30 เม.ย. 66  
รายละเอียดเพิ่มเติม ทุนการศึกษาธนาคารกรุงเทพ (bangkokbank.com)

Scroll to Top