รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ภาษอังกฤษ(MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2560
อ่านต่อ...
38 View

โพสต์เมื่อ
6 ธ.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อ่านต่อ...
38 View

โพสต์เมื่อ
1 ธ.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อ่านต่อ...
30 View

โพสต์เมื่อ
1 ธ.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (Qualifying Examination) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐
อ่านต่อ...
33 View

โพสต์เมื่อ
30 พ.ย. 2560
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
21 ส.ค. 2560 รายละเอียด...
Turnitin
9 พ.ค. 2560 รายละเอียด...

Untitled Document

ความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตอบแบบประเมิน

  ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น