(17 ก.พ. 60) การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาสำหรับนิสิต นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
อ่านต่อ...
70 View

โพสต์เมื่อ
27 ม.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2)
อ่านต่อ...
77 View

โพสต์เมื่อ
13 ม.ค. 2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับทุนสนับสนุนเพื่อทำวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 3)
อ่านต่อ...
119 View

โพสต์เมื่อ
23 ธ.ค. 2559
ทุน Ernst Mach Grant (EMG) ประจำปั 2560 เพื่อไปศึกษา/ฝึกอบรม/ทำวิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาออสเตรีย
อ่านต่อ...
141 View

โพสต์เมื่อ
14 ธ.ค. 2559
ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
9 ธ.ค. 2559 รายละเอียด...
Turnitin
6 พ.ค. 2558 รายละเอียด...

Untitled Document

ความพึงพอใจการให้บริการ

สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ตอบแบบประเมิน

ขอบคุณสำหรับทุกความคิดเห็น