สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนสำหรับผู้ที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเด่นในต่างประเทศตอบรับให้เข้าศึกษา (ทุนบุคคลทั่วไป) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รอบที่ 1 เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 ม.ค. 2567 จำนวน 3 ทุน
รอบที่ 2 เปิดรับสมัคร  2 เม.ย. 2567– 20 มิ.ย. 2567  จำนวน 7 ทุน
(ต้องเดินทางไปศึกษาภายในวันที่ 30 ก.ย. 2568)

ผู้สนใจโปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.ocsc.go.th/scholarship/excellent

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่
https://register.ocsc.go.th/registration/

 

Scroll to Top