ขอเชิญส่งบทความผลงานวิจัยเข้าร่วมนำเสนอในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021

ขอเชิญชวนส่งบทความผลงานวิจัย
ในกิจกรรม Thailand Research Expo Symposium 2021 ในงาน "มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564
(Thailand Research Expo 2021)

ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2564
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

ดาวน์โหลด:

 

ลิงก์เพิ่มเติม

Scroll to Top