บทความวิจัย แผน ข
ภาคการศึกษา 1/2562

สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล ชื่อเรื่อง

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ

 5952003254  นายกันต์กวี แสงจันทร์ การศึกษาสารต้านอนุมูลอิสระของผงถั่วดาวอินคาแบบดิบ และผงถั่วดาวอินคาแบบสุกด้วยวิธี DPPH assay 
 6052003257  นางสาวฐิตาภา อิงคนินันท์ การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำหนักด้วยผงแก่นตะวันชนิดแคปซูลในผู้ที่มีภาวะโรคอ้วน
 6052003273  นางสาวรุจิรา งาทอง การศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องวีนัสฟรีซในการกระชับสัดส่วนบริเวณหน้าท้อง
 5952003261  นางสาวนภัสวรรณ มณีรัตน์ฐากูร การศึกษาผลของชาหญ้าดอกขาวในการลดความอยากบุหรี่
 5952003270  นางสาวลลิตา ตั้งดำรงค์กุล การศึกษาประสิทธิผลของชาหญ้าดอกขาว ในการลดความอยากบุหรี่ในผู้สูบบุหรี่ไฟฟ้า
 6052003276  นางสาวศุภกานต์ พิสิฐศุภกุล ผลของการรับประทานยา SIMVASTATIN ขนาดแตกต่างกัน ต่อค่าความหนาแน่นของเม็ดสีจอประสาทตา
 6052003279  นางสาวอชิรญา จัตตุพรพงษ์ การศึกษาประสิทธิผลการลดน้ำตาลในเลือดและน้ำตาลเฉลี่ยสะสมด้วยผงแก่นตะวันชนิดแคปซูลในผู้ที่มีภาวะก่อนเบาหวาน 
 5952003256  นางสาวจิราธร สุตะวงศ์ เพลงชักนำคลื่นสมองชนิดอัลฟ่ากับการลดความเครียดในพยาบาลหอผู้ป่วยวิกฤต
 6052003266  นางสาวปิยาภรณ์ ชุมภูรัตน์ การเปรียบเทียบ MACULAR PIGMENT OPTICAL DENSITY (MPOD) ในผู้ที่รับประทานยา SIMVASTATIN 10 MG 6-12 เดือน กับกลุ่มปกติ
 5952003265  นางสาวพณิตนันต์ ชาวชุมนุม การศึกษาภาวะอ้วนส่งผลต่อความสามารถด้านการรู้คิดและปัญญา
 6052003260  นางสาวทัชชา วันหว่าน ประสิทธิผลของลูทีนต่อการเพิ่มค่าความหนาแน่นของเม็ดสีที่จอประสาทตาในผู้ที่รับประทานยาลดไขมันในเลือดกลุ่มสแตติน
 6052003256  นางสาวชนิกานต์ ชำนิศาสตร์ ประสิทธิผลของการบริหารร่างกายแบบมณีเวชต่ออาการปวดประจำเดือนระดับปฐมภูมิในวัยรุ่น
 5952003252  นางสาวกนกพร ชวลิต ศึกษาประสิทธิภาพของการใช้เซรั่มจากสารสกัดจากว่านชักมดลูกในการรักษาริ้วรอยรอบดวงตา

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

สาขาวิชาศิลปศาสตร์

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง

 6051701281  นางละยิ้ม ชี้เจริญ การตั้งตำรับคอนซีลเลอร์สีเขียวเพื่อปกปิดรอยแดงบนผิว
 6051701296  นางศศมล วารีชล การพัฒนาตำรับแป้งอัดเเข็งที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากตะกอนทะเล
 5951701290  นางสาวสิริกร ใจแสน การสกัดคอลลาเจนจากเยื่อเปลือกไข่
 5851701254  นางสาวเขมจิรา ยะใจมั่น การเตรียมสารสีแดงจากมะเขือเทศโครงการหลวงเพื่อใช้เป็นสารให้สีในแป้งฝุ่น
 6051701285  นางวัชรี โสภโณวงศ์ COMPARATIVE EVALUATION OF DIFFERENT EXTRACTION METHOD FOR BIOLOGICAL COMPOUNDS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY FROM YOUNG CITRUS MAXIMA MERR. FOR COSMETIC UTILIZATION
 6051701254  พันตรีหญิงกีรติกันต์ กฤดินิธิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์โทนิคสำหรับเส้นผมที่มีสารสกัดบัวบก
 5851701256  นางสาวชัฎดาภรณ์ เจริญนาค การศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหย 9 ชนิดในการป้องกันยุงลายบ้านกัด
 6051701257  นางสาวจุฑารัตน์ ธีระทานันท์ การพัฒนาตำรับแป้งอัดแข็งจากแป้งธรรมชาติ
 5851701288  นางสาวศิริลักษณ์ ทองนุช การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวมีส่วนผสมของน้ำมันม้าสำหรับสตรีวัยหลังหมดประจำเดือน
 5851701269  นางสาวปิ่นวดี ตรีตรง การพัฒนาแฮร์คุชชั่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดมะขามป้อม
 5951701288  นางสาวศุภวดี สังข์เภา การประยุกต์ใช้อนุภาคซิลเวอร์นาโนที่สังเคราะห์จากสารสกัดใบมะแว้งในแชมพูขจัดรังแค
 5851701298  นางสาวหทัยชนก แทนศรราม การศึกษาความคงตัวของสารสกัดเปลือกกล้วยหอมทอง
 5851701283  นางสาววาสิณี ภิรมณ์รัก การพัฒนาพอลิแซ็กคาไรด์จากเปลือกแก้วมังกร เพื่อใช้ในผลิตภัณฑ์เพิ่มความชุ่มชื้นผิว
 5851701277  นางสาวรัตน์ติมา ลาภธนชัย การรักษาความเสถียรของลูทีนโดยการกักเก็บในไลโปโซม
 5851701263  นางสาวธนิตา เทพสงวน การพัฒนาสูตรตำรับผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางจากน้ำมันงาม้อน
 5851701287  นางสาวศิริเนตร ปรือทอง ฤทธิ์ยับยั้งจุลินทรีย์ของเมล็ดเทียนดำ
 5851701291  นางสาวสิริภา ธุวะคำ การเตรียมสารสกัดจากมะแขว่นเพื่อประยุกต์ใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
 5951701265  นางสาวทิพวรรณ เฉลิมทอง การเตรียมสารสกัดเห็ดเยื่อไผ่เพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
 5851701278  นางสาววนิดา คำภาอินทร์ การเตรียมสารก่อเจลธรรมชาติจากใบกรุงเขมา
 5851701297  นางสาวสิริกัญญา นิลโพธิ์ทอง การศึกษาตำรับจตุผลาธิกะเพื่อใช้ประโยชน์ทางเครื่องสำอาง
 5951701281  นางสาวลลิตา ปัตตานี สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากกระบวนการหมักรำข้าวด้วย ASPERGILLUS ORYZAE TISTR 3102
 6051701251  นางสาวกมลชนก ขุนทอง การกักเก็บสารสกัดข้าวลืมผัวด้วยบีดส์แอลจิเนต-ไคโตซาน
 6051701274  นางสาวบัณฑิตา ตันเจริญ

 การตั้งตำรับเจลบำรุงคิ้วที่มีส่วนผสมของสารสกัดดอกอัญชัน

Formulation of Eyebrow Nourishing Gel Containing Butterfly pea Flower Extract

Scroll to Top