ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย ข่าวทุนการศึกษา/ทุนวิจัย 

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
รับสมัครทุน คปก. รุ่นที่ 19 สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาที่ไม่เคยได้รับทุน คปก. ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2559 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 14 ม.ค. 2559
สภาวิทยาศาสตร์แห่งโปแลนด์ (Polish Academy of Sciences) เปิดรับผู้สนใจไปศึกษาวิจัยในโปแลนด์เป็นเวลา 1-3 ปี 17 ธ.ค. 2558
ทุนวิจัย คปก. ต่อยอด ประจำปีงบประมาณ 2559 20 ธ.ค. 2558
คู่มือ การรับทุนสนับสนุนระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 16 ธ.ค. 2558
ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2558 8 ธ.ค. 2558
ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของโครงการความร่วมมือ gLink-Cohort 2 16 ธ.ค. 2558
ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย 19 พ.ค. 2558
ทุนการศึกษา Endeavour Scholarships and Fellowships 27 เม.ย. 2558
รัฐบาลอินโดนีเซียมีความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโทให้แก่ นักศึกษา 11 เม.ย. 2558