ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
[1 กรกฎาคม 2560] ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “ทิศทางการพัฒนางานวิจัยในยุค Thailand 4.0” 15 มิ.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการน้ำมันรำข้าวนานาชาติ The 4th International Conference on Rice Bran Oil 2017 (ICRBO 2017) 15 มิ.ย. 2560
[15-18 พฤศจิกายน 2560] การประชุมวิชา่การนานาชาติ ICSEC 2017 ครั้งที่ 21 14 มิ.ย. 2560
[21 กรกฎาคม 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ The 4th NEU National and International Conference 2017 : NEUNIC 2017 1 มิ.ย. 2560
[26-27 กรกฎาคม 2559] งานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ 1 มิ.ย. 2560
[15-16 มกราคม 2561] การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ TSU - AFBE International Conference 2018 1 มิ.ย. 2560
[5-6 สิงหาคม 2560] งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 1st international conference on natural medicine: "From Local Wisdom to International Research" 26 พ.ค. 2560
[7-8 ธันวาคม 2560] งานประชุมวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 26 พ.ค. 2560
[30 มิถุนายน 2560] การประชุมวิชาการระดับชาติ smarts ครั้งที่ 7 22 พ.ค. 2560
เชิญชวนส่งบทความวิชาการและวิจัยเผยแพร่ในการประชุมวิชาการและวารสารวิชาการ PSAKU Conferences 19 พ.ค. 2560