ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงานข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ครั้งที่ 13 31 ก.ค. 2560
[16 ธันวาคม 2560] การประชุมนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 19 ก.ค. 2560
[20-21 Nov 2017] The 2017 Technology Innovation Management and Engineering Science International Conference (TIMES-iCON2017) 17 ก.ค. 2560
ขอเชิญชวนบุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 17 ก.ค. 2560
[20-21 กรกฎาคม 2560] ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 13 วิจัยและนวัตกรรม ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 17 ก.ค. 2560
ขอเชิญส่งบทความลงวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 17 ก.ค. 2560
[24 พ.ย. 60] ขอเชิญเข้าร่่วมประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มสธ. ครั้งที่ 7 17 ก.ค. 2560
[27 กรกฎาคม 2560] ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 คิดอย่างสร้างสวรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี 13 ก.ค. 2560
[29 สิงหาคม 60] ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2 13 ก.ค. 2560
[19-20 ธันวาคม 2560] งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 13 ก.ค. 2560