ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน



ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
[27 กรกฎาคม 2560] ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 และระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 คิดอย่างสร้างสวรรค์ด้วยนวัตกรรม ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี 13 ก.ค. 2560
[29 สิงหาคม 60] ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อนำเสนอผลงานวิจัย และผลงานวิทยานิพนธ์ สาขานิติวิทยาศาสตร์และการบริหารงานยุติธรรม ครั้งที่ 2 13 ก.ค. 2560
[19-20 ธันวาคม 2560] งานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติิ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 13 ก.ค. 2560
[31 ส.ค. - 1 ก.ย. 2506] การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 "มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บริบทและทิศทางประเทศไทย 4.0" 13 ก.ค. 2560
[7-9 กันยายน 2560] TSAE 2017-The 18th TSAE National Conference and The 10th TSAE International Conference 3 ก.ค. 2560
[10 ตุลาคม 2560] ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวทยาลัยราชภัฏนครสววรค์ ครั้งที่ 2 (ICNSRU2017) 29 มิ.ย. 2560
4th JASTIP Symposium “Biomass to Energy, Chemicals and Functional Materials” 23 มิ.ย. 2560
[18 สิงหาคม 2560] ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ Liberal Arts and Management Sciences National Conference & Exhibition (LAMS NCE 2017) 23 มิ.ย. 2560
[24 กรกฎาคม 2560] ขอเชิญร่วมงานงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III) 19 มิ.ย. 2560
การประชุมนานาชาติพรรณพฤกษชาติของประเทศไทย ครั้งที่ 17 ( 17th Flora of Thailand Conference) 15 มิ.ย. 2560