ข่าวกิจกรรม/อบรมข่าวกิจกรรม/อบรม

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
(7-8 มี.ค. 60) เทคนิคการเชียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ครั้งที่ 2 30 ม.ค. 2560
(20-24 มี.ค. 60) โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ 30 ม.ค. 2560
(17-19 May 2017) ASEAN Workshop on XANES Simulation and In-situ XAS Experiment (AWXIXE) 27 ม.ค. 2560
กิจกรรม Research To Market ประจำปี 2016 (R2M 2016) 7 ก.ย. 2559
"JSPS Guidence Seminar" DATE Thursday, May 26 , 2016 27 เม.ย. 2559
INTERNATIONAL GRADUATE STUDENTS’S SONGKRAN FESTIVAL 2016” AT ROOM C1-304, MAE FAH LUANG UNIVERSITY 9 มี.ค. 2559
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม "เสวนาการเขียนบทความทางวิชาการ/บทความวิจัยและแนะนำแนวทางการเผยแพร่" 23 ก.พ. 2559
มาตรฐานจริยธรรมการเผยแพร่งานวิจัยและงานวิชาการ 12 ก.พ. 2559
เสวนาการเขียนบทความทางวิชาการ/บทความวิจัยและแนะนำแนวทางการเผยแพร่ 8 ก.พ. 2559
เขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ รุ่นที่ 2 (19-21 เมษายน 2559) 21 ม.ค. 2559


 <<123 >>