ข่าวกิจกรรม/อบรมข่าวกิจกรรม/อบรม

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มฟล" 6 ก.ค. 2560
การบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 4 พ.ค. 2560
[3 มี.ค. 2560] ขอเชิญอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล Annual Reviews 1 มี.ค. 2560
[3 เม.ย. - 31 พ.ค. 2560] เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ฯ 27 ก.พ. 2560
[10 มี.ค. 2560] ขอเชิญการอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" 27 ก.พ. 2560
Research Ethics 27 ก.พ. 2560
(23-29 มีนาคม 2560) เชิญชวนนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมการแข่งขันวิเคราะห์เคสธุรกิจ SCBFLC2017 15 ก.พ. 2560
(7-8 มี.ค. 60) เทคนิคการเชียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ ครั้งที่ 2 30 ม.ค. 2560
(20-24 มี.ค. 60) โครงการอบรมนักวิจัยเพื่อผลิตผลงานคุณภาพ 30 ม.ค. 2560
(17-19 May 2017) ASEAN Workshop on XANES Simulation and In-situ XAS Experiment (AWXIXE) 27 ม.ค. 2560


123 >>