ข่าวกิจกรรม/อบรมข่าวกิจกรรม/อบรม

ภาพ หัวข้อข่าว วันที่
ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6 1 พ.ย. 2560
เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing University ไต้หวัน 27 ก.ย. 2560
เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการ Project Based Learning "Digital Entrepreneurship" ณ ประเทศอินโดนีเซีย 5 ก.ย. 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "เทคนิคการเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ มฟล" 6 ก.ค. 2560
การบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 4 พ.ค. 2560
[3 มี.ค. 2560] ขอเชิญอบรมเทคนิคการสืบค้นข้อมูลและการใช้ฐานข้อมูล Annual Reviews 1 มี.ค. 2560
[3 เม.ย. - 31 พ.ค. 2560] เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ฯ 27 ก.พ. 2560
[10 มี.ค. 2560] ขอเชิญการอบรมหลักสูตร "สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์" 27 ก.พ. 2560
Research Ethics 27 ก.พ. 2560
(23-29 มีนาคม 2560) เชิญชวนนักศึกษาในหลักสูตรเข้าร่วมการแข่งขันวิเคราะห์เคสธุรกิจ SCBFLC2017 15 ก.พ. 2560


123 >>