ประชาสัมพันธ์


 
การเรียนภาษาอังกฤษ 

►► กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 

► คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเรียน Academic English for Graduate Studies 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English 2/2558
♦ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2 /2558 เพิ่มเติม
♦ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 และ 2  (2 /2559) 
 
การสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

►►กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2559(เชียงราย)

►►กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2559(กรุงเทพฯ)
►►กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2559(เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 4/2559 
(วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 และ วันอาทิตย์ที่
28 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น.)

 
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
 
MFU-TEP
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 4/2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2559
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2558
ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)(เพิ่มเติม)
 
Academic English
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2558
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1และ 2 ครั้งที่ 2/2558
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2558
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2557
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเ​กณฑ์มาตรฐานความรู้ภา​ษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1
ครั้งที่ 3/2557
 
รายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 053-916721 (คุณศิริกัญญา)

Update: March 27, 2017