ประชาสัมพันธ์


 
การเรียนภาษาอังกฤษ 

►► กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

►► กำหนดการเรียนภาษาอังกฤษ สำหรับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 

► คลิกเพื่อดาวน์โหลดใบสมัครเรียน Academic English for Graduate Studies 

♦ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 และ 2  (2 /2559) 
♦ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2 /2559 เพิ่มเติม 
♦ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เรียน Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 1 /2560
 
การสอบวัดระดับมาตรฐานความรู้ด้านภาษาอังกฤษ

►►กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2560

►►กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2559(เชียงราย)

►►กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2559(กรุงเทพฯ)
►►กำหนดการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 2559(เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบวัดมาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ MFU-TEP ครั้งที่ 2/2560
(วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม 2560
เวลา 09.00-12.00 น.) 

 
 
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ
 
MFU-TEP
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2560
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 5/2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 4/2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 2/2559
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2559
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 3/2558
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP) ครั้งที่ 1/2558
►ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ (MFU-TEP)(เพิ่มเติม)
 
Academic English
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 2 ครั้งที่ 1/2560
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2559 (เพิ่มเติม)
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 และ 2 ครั้งที่ 2/2559
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 2/2558
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1และ 2 ครั้งที่ 2/2558
►ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษ Academic English for Graduate Studies 1 ครั้งที่ 1/2558
 
รายละเอียดเพิ่มเติม: สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 053-916721 (คุณศิริกัญญา)

Update: December 06, 2017