ข่าวกิจกรรม/อบรม

ขอเชิญร่วมการอบรมหลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6


 
ขอเชิญร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร “สถิติและการวางแผนการวิจัยที่ใช้สัตว์” รุ่นที่ 6 (รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561)
ระหว่างวันที่ 27 – 30 พฤศจิกายน 2560
ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
ดาวโหลเอกสาร ตามลิงค์ด้านล่างครับ

http://labanimals.net/index.php/component/content/article/8-onsra/239-statistic-6th-2561.html