ข่าวกิจกรรม/อบรม

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing University ไต้หวันเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทน โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา National Chung Hsing University ไต้หวัน

 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และ National Chung Hsing University (NCHU) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการ ในการดำเนินกิจกรรมในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน โดยทาง NCHU ได้ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครนักศึกษาที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำฤดูใบไม้ผลิ 2561 ช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2561 ณ National Chung Hsing University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ประกอบด้วย 2 โครงการ ดังนี้
 
  1. โครงการ Programme for Academic Exchange (PAX)
  2. โครงการ Lab Exchange


สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่
นางสาววิริพัชร พงศ์สุวรรณ ผู้ประสานงานโครงการ
ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
อีเมล์ wirinpat.pho@mfu.ac.th   โทรศัพท์ 0-5391-6024

คลิกดูเอกสารต่างๆ