ข่าวกิจกรรม/อบรม

การบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560

เชิญร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการ Chair Professor Grants

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการ Chair Professor Grants ขอเชิญนักวิจัย คณาจารย์ และผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเรื่องจริยธรรม มาตรฐาน และคุณภาพงานวิจัย (Responsible Conduct of Research) และเพื่อประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ / ทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 และทุนวิจัยมุ่งเป้าตามคลัสเตอร์และโปรแกรมของ สวทช. ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ท่าน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ 0 2644 8150 ต่อ 81832 และ 81833 หรือ e-mail: chair@nstda.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 สามารถโหลดแบบตอบรับเข้าร่วมได้ที่ลิงค์นี้

http://waa.inter.nstda.or.th/stks/pub/2017/2017042817-responsible-conduct-research.pdf