ข่าวกิจกรรม/อบรม

[3 เม.ย. - 31 พ.ค. 2560] เชิญร่วมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ฯ


ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเทคนิคการ
วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่และการทำเหมืองข้อมูล ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ เมษายน ถึง วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Learning Center) อาคารบูรณวิทยาการ (อาคาร ๒๗ ชั้น ๑) สำนักคอมพิวเตอร์
-------------------------------------------------------------------
ผู้สนใจสามารถสมัครลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ittrain.nrru.ac.th