ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย 
Co-hosted by Eastern Asia University, National Defence Studies Institute of the Royal Thai Armed Forces, Federation of Thai Industries, Department for Development of Thai Traditional and Alternative Medicine of Ministry of Public Health, Faculty of Education of Chulalongkorn University,
Faculty of Architecture and Planning of Thammasat University


 
เปิดรับบทความ 15 ตุลาคม 2560 นี้
การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
“Green ASIA and Sustainability Forum: Ageing Society Development for Active and Productive Ageing”
วันที่ 8-9 มิถุนายน พ.ศ.2561
ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ 

https://easternasia.wixsite.com/conference

Facebook Social Icon