ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

ขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยและประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5


     การประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏศรีสะเกษวิชาการ ครั้งที่ 5" วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2560 ขอเชิญชวนให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านการสอบ 5 บท จัดทำบทความเพื่อนำเสนอในงานนี้ด้วยนะคะ และขอเชิญชวนบุคลากรสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่สนใจนำเสนอบทความวิจัย ส่งบทความไปยัง สำนักงานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ