ข่าวประชุมวิชาการ/เผยแพร่ผลงาน

[24 กรกฎาคม 2560] ขอเชิญร่วมงานงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III)


อเชิญร่วมงานงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหรรม ครั้งที่ 3 : RRi Congress III

“จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย (FUELING INNOVATIVE ECONOMY WITH R&D)”

           ด้วย โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้กำหนดจัดงานประชุมวิชาการ โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ครั้งที่ 3 (RRi Congress III) ภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิด สร้างเศรษฐกิจนวัตกรรม ด้วยพลังงานวิจัย (FUELING INNOVATIVE ECONOMY WITH R&D)” ในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร วัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้า และนำเสนอผลงานวิจัยที่ได้รับทุนโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) พร้อมเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม

 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

    http://goo.gl/forms/UF4G6Nqpx6EN8h3j1

                              
                   ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2560 หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ โครงการ พวอ. หมายเลขโทรศัพท์ 0-2278-8200 ต่อ 8352 E-mail: kasamac.rri@gmail.com 
                  หรือติดตามข่าวสารได้ที่ http://rri.trf.or.th